تبلیغات
مجمع ادیبان - بحثی پیرامون نوآوری درآموزش یاروشهای نوین تدریس

ازآنجاکه تغییردرامورفرهنگی ونهادینه شدن ایده های نو دراین عرصه امری زمانبر،تدریجی ومستلزم پیش نیازهای خاصی می باشد،بدیهی است که دربرابر نوآوری درروش تدریس نیز درابتدا شاهدمقاومتهایی باشیم ، حتی ممکن است ،کسانی خودرا ملزم یانیازمندبه همگام شدن بااین موج ببینند ودرشعار ازمزایای خلاقیت ونوآوری سخن بگوینداما درعمل نتوانند خودرا بروزسازند لذا وقتی خودرا از هماهنگ شدن بادبیران پیشتازعرصه ابداع ونوآوری عاجزمی یابند به جای همکاری وایجاد انگیزه ، ازدیدن صحنه هایی مانند پخش فیلم یا موسیقی یا ایفای نقش واجرای نمایش یا بحثهای گروهی  وشادابی وسرزندگی وسروصدای دانش آموزان درکلاس تعجب نموده ، دبیریامدرس را به عدم نظارت یا عدم توانایی درکنترل کلاس متهم نمایند .
اصولا دانش آموزان وبسیاری ازدبیران ومدیران به روش سنتی تدریس عادت دارند، شالوده این روش مبتنی برترس دانش آموزازمعلم ، محیط پادگانی ، وانتقال معلومات باتاکیدبرمحفوظات است دراین روش سکوت ونظم کلاس دراولویت است وممکن است دانش آموز برخلاف میلش مجبوربه تحمل معلم باشد وبه جای کلاس درس خودرا دریک سلول ببیند، التذاذ ونشاط درکمترین سطح ممکن است وابزارهای آموزشی نیز همچون روش کاربوی کهنگی وفرسودگی دارندحتی گاهی ممکن است محیط آموزشی ازلحاظ فیزیکی به ابزارهای نوین مجهزگردداما اندیشه وتفکرخلاق یاتخصص لازم را درعقبه وپشتوانه خود نداشته باشد .

نوآوری ونوگرایی
درفنون نوین آموزش وکلاسداری اصل بر التذاذ وبه روز بودن آموزش است ازطریق بهره مندی از امکانات روز ورسانه های دیداری وشنیداری وابزارهای چندرسانه ای (بصری،شنیداری،کلامی وعملی وکارگاهی) وپویایی ونشاط وعلاقه وایجاد انگیزه درفراگیران همچنین استفاده ازرایانه ، وفیلم وموسیقی یا انیمیشن وبسته ها یا محتواهای الکترونیک آموزشی دراولویت است .
معلم به جای تدریس خطابی ، موقعیت یادگیری را براساس اهداف ازپیش تعیین شده هردرس ایجاد میکند وبه چالش می کشد سپس صرفا سیر آموزش را هدایت میکند تامباحث از موضوع درس منحرف نشوندودراین راه از روشها وابزارهای مختلف بهره می گیرد .
بدیهی است ازآنجا که دانش آموزان طی سالیان دراز به روش سنتی عادت کرده اند یا به دلیل استفاده سایر دبیران آموزشگاه ازروشهای سنتی ممکن است درابتدا دچارسردرگمی شوند یا درصمیمیت با معلم ونزدیک شدن به او افراط نموده واین مطلب گاهی منجربه عدم تمرکز آنها درکلاس گردد ، دراینجا نقش معلم ومهارت او در ایجادتناسب میان جدیت وارتباطات عاطفی ازاهمیت والایی برخورداراست ، نهایتا درروشهای نوین معلم دوست ویاروهمراه دانش آموزاست نه عاملی برای تنبیه وترساندن او .
امروزه شاهد هوشمندسازی اکثرمدارس کشورهستیم واین اقدام عاملی درجهت ارتقای کیفی آموزش وفرایند یاددهی ویادگیری است اما متاسفانه پس ازصرف هزینه وتهیه ابزارهایی همچون رایانه ولب تاب واسمارت بردهای پیشرفته یا دیتا پروجکشنها وپرده های نمایش ،کمبود نیروی انسانی متخصص دراین راستا کاملا مشهود است واین ابزارها عملا جنبه نمایشی پیدا میکنند، تازمانی که فکر معلم نو نشود نوآوری درحد یک شعارشیرین باقی خواهد ماند، نقش عوامل انگیزشی نیزبرای همکاران فرهنگی دراین عرصه غیرقابل اغماض است .
اصولااساس تدریس دریک مدرسه هوشمند بر ترکیب وتلفیق وسایل ومحتواهای آموزشی سنتی ورسانه های مبتنی برI T ، کیفیت فنی محتواهای آموزشی،جذابیت محتوا، کیفیت علمی وآموزشی آن ، تطابق با برنامه وطرح درس مربوطه وتطابق بابرنامه عملیاتی آموزشگاه وتقویم زمانی واجرایی است .
 گاهی کسانی به غلط اتکاء برابزارهای نوین یا رسانه های دیداری وشنیداری را مخرب اخلاق ودارای اثرمنفی می دانند ، پاسخ این است که اثر منفی زمانی حاصل می شود که معلمین ومربیان واولیای گرامی به روز نباشند وقتی رهبران آموزشی واقف به علم روز نباشند فاجعه اتفاق می افتد چون دانش آموز امروزی با تکنولوژی جدید آشناست ودرشبکه های اجتماعی گوناگون عضویت داردودرمعرض هجمه وبمباران اطلاعاتی است که لحظه به لحظه نو می شوند چنین به نظرمی رسد که شنا درجهت مخالف پیشرفت علم وتکنولوژی عاقبت وسرانجام خوبی نداردوبه جای مخالفت باید بررموزوابداعات آن واقف شد.
 اینجانب پس از حدودسه دهه کارفرهنگی وآموزشی اکنون به وضوح دریافته ام که برای ارتقای علمی وکیفی آموزش ناچاربه هوشمندسازی مدارس وبهره مندی ازابزارهای نوین هستیم وجزاین راهی نداریم .
درسال تحصیلی 1395/96 دردبیرستان نمونه امام شافعی سنندج نتیجه کار خیره کننده بود ، علاوه بر میانگین عالی نمرات وقبولی اکثردانش آموزان درآزمونهای خاص دوستی وصمیمیت عاطفی که میان معلم ودانش آموزان پدیدآمده است قابل وصف نیست ، خداراشکرمی گویم که چنین دوستانی عطا فرمود .
طبقه بندی: اموردرسی، کمک آموزشی،
برچسب ها: روشهای نوین تدریس، خلاقیت ونوآوری درتدریس، روش های نوین تدریس، نوآوری درتدریس، تدریس خلاقانه،

تاریخ : جمعه 18 تیر 1395 | 07:06 ب.ظ | نویسنده : حسن الله مرادی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب استاندارد
  • وب فروم تفریحی
  • وب مرکز مقالات سئو
  • وب پی دی سی