نیایش ، یارب دل پاک وجان آگاهم ده

تاریخ:چهارشنبه 28 مرداد 1394-03:13 ب.ظیـارب دل پـاک و جـان آگـاهــم ده              آه شـب و گریـه ی ســحرگـاهـم ده

در راه خود اول ز خودم بیخود کن              بیخود که شدم ز خود بخود راهم ده 
نوع مطلب : دلگویه ها 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

فیلترینگ – زندان شبکه های اجتماعی

تاریخ:پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397-04:13 ب.ظ

همانطورکه میدانید این روزها بسیاری ازاطلاعات واخبارازطریق شبکه های مجازی بین مردم دست به دست میشوند بدیهی است درعصرارتباطات ورشدروزافزون تکنولوژیهای نوین ، استقبال مردم از شبکه های اجتماعی مسیری روبه اوج ونموداری افزایشی را نشان میدهد ، ازسویی به دلیل فراهم نشدن فضاوزیرساختهای فرهنگی لازم ، باعث سوءاستفاده عناصرفرصت طلب ونان به نرخ روزخور گردیده وازطرفی به دلیل انحصار رسانه ای وانعکاس یکطرفه اخبارواطلاعات ، بسیاری ازناگفته ها را فقط وفقط در همین شبکه ها میتوان یافت ، به راستی آیا فیلترینگ راه مناسبی برای مقابله با تهاجم همه جانبه دشمنان است ؟

لطفا به ادامه مطلب بروید  


ادامه مطلب

نوع مطلب : درد دلهای خودمونی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

بحثی پیرامون نوآوری درآموزش یاروشهای نوین تدریس

تاریخ:جمعه 18 تیر 1395-07:06 ب.ظ


ازآنجاکه تغییردرامورفرهنگی ونهادینه شدن ایده های نو دراین عرصه امری زمانبر،تدریجی ومستلزم پیش نیازهای خاصی می باشد،بدیهی است که دربرابر نوآوری درروش تدریس نیز درابتدا شاهدمقاومتهایی باشیم ، حتی ممکن است ،کسانی خودرا ملزم یانیازمندبه همگام شدن بااین موج ببینند ودرشعار ازمزایای خلاقیت ونوآوری سخن بگوینداما درعمل نتوانند خودرا بروزسازند لذا وقتی خودرا از هماهنگ شدن بادبیران پیشتازعرصه ابداع ونوآوری عاجزمی یابند به جای همکاری وایجاد انگیزه ، ازدیدن صحنه هایی مانند پخش فیلم یا موسیقی یا ایفای نقش واجرای نمایش یا بحثهای گروهی  وشادابی وسرزندگی وسروصدای دانش آموزان درکلاس تعجب نموده ، دبیریامدرس را به عدم نظارت یا عدم توانایی درکنترل کلاس متهم نمایند .
اصولا دانش آموزان وبسیاری ازدبیران ومدیران به روش سنتی تدریس عادت دارند، شالوده این روش مبتنی برترس دانش آموزازمعلم ، محیط پادگانی ، وانتقال معلومات باتاکیدبرمحفوظات است دراین روش سکوت ونظم کلاس دراولویت است وممکن است دانش آموز برخلاف میلش مجبوربه تحمل معلم باشد وبه جای کلاس درس خودرا دریک سلول ببیند، التذاذ ونشاط درکمترین سطح ممکن است وابزارهای آموزشی نیز همچون روش کاربوی کهنگی وفرسودگی دارندحتی گاهی ممکن است محیط آموزشی ازلحاظ فیزیکی به ابزارهای نوین مجهزگردداما اندیشه وتفکرخلاق یاتخصص لازم را درعقبه وپشتوانه خود نداشته باشد .

نوآوری ونوگرایی
درفنون نوین آموزش وکلاسداری اصل بر التذاذ وبه روز بودن آموزش است ازطریق بهره مندی از امکانات روز ورسانه های دیداری وشنیداری وابزارهای چندرسانه ای (بصری،شنیداری،کلامی وعملی وکارگاهی) وپویایی ونشاط وعلاقه وایجاد انگیزه درفراگیران همچنین استفاده ازرایانه ، وفیلم وموسیقی یا انیمیشن وبسته ها یا محتواهای الکترونیک آموزشی دراولویت است .
معلم به جای تدریس خطابی ، موقعیت یادگیری را براساس اهداف ازپیش تعیین شده هردرس ایجاد میکند وبه چالش می کشد سپس صرفا سیر آموزش را هدایت میکند تامباحث از موضوع درس منحرف نشوندودراین راه از روشها وابزارهای مختلف بهره می گیرد .
بدیهی است ازآنجا که دانش آموزان طی سالیان دراز به روش سنتی عادت کرده اند یا به دلیل استفاده سایر دبیران آموزشگاه ازروشهای سنتی ممکن است درابتدا دچارسردرگمی شوند یا درصمیمیت با معلم ونزدیک شدن به او افراط نموده واین مطلب گاهی منجربه عدم تمرکز آنها درکلاس گردد ، دراینجا نقش معلم ومهارت او در ایجادتناسب میان جدیت وارتباطات عاطفی ازاهمیت والایی برخورداراست ، نهایتا درروشهای نوین معلم دوست ویاروهمراه دانش آموزاست نه عاملی برای تنبیه وترساندن او .
امروزه شاهد هوشمندسازی اکثرمدارس کشورهستیم واین اقدام عاملی درجهت ارتقای کیفی آموزش وفرایند یاددهی ویادگیری است اما متاسفانه پس ازصرف هزینه وتهیه ابزارهایی همچون رایانه ولب تاب واسمارت بردهای پیشرفته یا دیتا پروجکشنها وپرده های نمایش ،کمبود نیروی انسانی متخصص دراین راستا کاملا مشهود است واین ابزارها عملا جنبه نمایشی پیدا میکنند، تازمانی که فکر معلم نو نشود نوآوری درحد یک شعارشیرین باقی خواهد ماند، نقش عوامل انگیزشی نیزبرای همکاران فرهنگی دراین عرصه غیرقابل اغماض است .
اصولااساس تدریس دریک مدرسه هوشمند بر ترکیب وتلفیق وسایل ومحتواهای آموزشی سنتی ورسانه های مبتنی برI T ، کیفیت فنی محتواهای آموزشی،جذابیت محتوا، کیفیت علمی وآموزشی آن ، تطابق با برنامه وطرح درس مربوطه وتطابق بابرنامه عملیاتی آموزشگاه وتقویم زمانی واجرایی است .
 گاهی کسانی به غلط اتکاء برابزارهای نوین یا رسانه های دیداری وشنیداری را مخرب اخلاق ودارای اثرمنفی می دانند ، پاسخ این است که اثر منفی زمانی حاصل می شود که معلمین ومربیان واولیای گرامی به روز نباشند وقتی رهبران آموزشی واقف به علم روز نباشند فاجعه اتفاق می افتد چون دانش آموز امروزی با تکنولوژی جدید آشناست ودرشبکه های اجتماعی گوناگون عضویت داردودرمعرض هجمه وبمباران اطلاعاتی است که لحظه به لحظه نو می شوند چنین به نظرمی رسد که شنا درجهت مخالف پیشرفت علم وتکنولوژی عاقبت وسرانجام خوبی نداردوبه جای مخالفت باید بررموزوابداعات آن واقف شد.
 اینجانب پس از حدودسه دهه کارفرهنگی وآموزشی اکنون به وضوح دریافته ام که برای ارتقای علمی وکیفی آموزش ناچاربه هوشمندسازی مدارس وبهره مندی ازابزارهای نوین هستیم وجزاین راهی نداریم .
درسال تحصیلی 1395/96 دردبیرستان نمونه امام شافعی سنندج نتیجه کار خیره کننده بود ، علاوه بر میانگین عالی نمرات وقبولی اکثردانش آموزان درآزمونهای خاص دوستی وصمیمیت عاطفی که میان معلم ودانش آموزان پدیدآمده است قابل وصف نیست ، خداراشکرمی گویم که چنین دوستانی عطا فرمود .نوع مطلب : اموردرسی  کمک آموزشی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

خوب دیدن وسوادبصری (تصویرخوانی)

تاریخ:پنجشنبه 23 مهر 1394-06:54 ب.ظ

در زبان آموزی یکی از نخستین درگاه های آموزش و یادگیری زبان ، چشم است .چشم یکی از آفرینش ها و انشاهای آفریدگار است ،

بدان سان که در قرآن کریم آمده است : هوالذی انشأ لکم السمع و والابصار والافئده (مومنون /78).

چشم، مانند هر عضو دیگر بدن نیاز به تربیت و پرورش دارد تا به پایه و مایه ای برسد .اگر این نرمش دیداری در پروردگی چشم به کار آید.

خوب دیدن به مهارت های دیدن انتقادی ، عبرت اندوزی ودرس آموزی چشمی وسواددیداری می انجامد ودریاو اقیانوس ذهن ودامنه ی زبان دانش آموز را فراخ و فربه می سازد .

 دو چشم ،چونان دو جویبار هستند که به درون ذهن سرازیراند ، چشمان ،درون ریز هستند زیرا نمودها و نگاره های دیداری ونمادها و نشانه های خطی و نوشتاری دنیای بیرون ذهن و زبان را به جهان درون می برند.

شگردهای تربیت سواد بصری :

- درنگ در پدیده های دیداری و محسوس

- باریک نگری ،ریزبینی ودقّت

- پرسش در باره ی پدیده های پیرامونی

- دگرگونه دیدن و....
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سیرتحولات دوره متوسطه اول (راهنمایی تحصیلی) درتاریخ ایران

تاریخ:شنبه 18 مهر 1394-11:34 ب.ظ

تحقیقی درمورد سیر تحول برنامه ریزی در دوره متوسطه اول (راهنمایی تحصیلی)

مقدمه:

یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت نظام آموزش و پرورش هر کشور،محتوای برنامه‏ های‏ درسی و چگونگی برنامه‏ ریزی درسی آن است.اهمیّت این موضوع موجب شده است تا محتوای درسی به‏ عنوان عنصر اصلی و هسته مرکزی برنامه‏ های تعلیمی و تربیتی،همواره‏ مورد توجه فلاسفه،علماء و مربیان تعلیم و تربیت و نظریه‏ پردازان آموزشی و درسی قرار گیرد.امروزه برنامه‏ های درسی را نخستین مظهر فلسفه تعلیم و تربیت و مهمترین عامل‏ اساسی در عمل یادگیری می‏دانند و از مهمترین انواع برنامه‏ ریزی در آموزش و پرورش به‏ حساب می‏ آوردند.

در جهان معاصر مفهوم برنامه درسی و تعریف برنامه‏ ریزی درسی،گسترده‏ تر گردیده، به‏ گونه‏ ای که علاوه بر مواد درسی،کلیّه فعالیتهای یادگیری و تجارب دانش‏ آموزان را نیز در برمی‏گیرد.

                                                              لطفا به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نگاهی به کتابهای مهارتهای نوشتاری پایه های هفتم وهشتم

تاریخ:شنبه 18 مهر 1394-11:07 ب.ظ

نگاهی به کتاب «مهارت های نوشتاری» پایه هفتم و هشتم

از ابتدای مهر امسال کتاب‌های نو تالیف مهارت‌های نوشتاری پایه‌های هفتم وهشتم با هدف بهبود وضع انشاء نویسی دانش آموزان در چرخه آموزشی کشور قرار گرفت‌.

هر چند تولید و تدوین این کتاب‌ها‌، اتفاق خوبی برای نظام آموزشی کشور وهم برای جدی گرفتن این درس در مدارس به نظر می‌رسد‌، ولی شتاب زدگی در تالیف آن در دو پایه و بدون اجرای آزمایشی آن با مشکلاتی مواجه شده است که به برخی از نکات آن اشاره می‌کنم:

1- زبان و نثر کتاب برای نوجوانان چندان،روان و صمیمی‌نیست زیرا برخی از واژه‌های به کار گرفته شده با ادبیات این پایه سنی تناسب ندارد.برای نمونه می‌توان به واژه‌ها و اصطلاحات‌: کار بست‌، نمود‌، نمایه‌، ساختار‌، ادبیات نامتعارف‌، زبان معیار و‌... اشاره کرد‌. همچنین نثر کتاب‌، یک دست نیست و سنگین می‌نماید به ویژه در درس‌های یکم‌، سوم و پنجم از کتاب هشتم ونیز درس یکم از پایه هفتم و معلم می‌باید‌، مفاهیم و عبارت‌ها را به زبانی ساده تر برای دانش آموزان بیان کند‌. برخی از مطالب کتاب هم انتزاعی است تا عینی مثلا در درس سوم از کتاب هشتم به گروه کلمه (چشم ذهن و‌...) بر می‌خوریم همچنین از نظر محتوا‌، درس‌های کتاب هفتم بیش تر به یک سناریو شبیه است تا یک متن آموزشی‌.

2- در نوشته‌ها و فعالیت‌های این دو کتاب‌، ردپایی از فناوری جدید و امروزین مانند رایانه وجود ندارد‌؛گویا تکنولوژی هنوز وارد دنیای بچه‌ها و این کتاب‌ها نشده است و این موضوع باعث شده تا بیشتر مطالب جذاب نباشد.

3- از نظر ساختاری‌، در هر دو کتاب‌، قالب مشخص و چارچوب از پیش تعیین شده ای به دانش آموزان ارائه می‌شود و به آنان می‌آموزد که نوشته‌ها خود را با بند مقدمه آغاز کنند‌، سپس به نوشتن بند بدنه ادامه دهند و در انتها‌، بند پایانی را به آن بیفزایند‌. حال آن که این قالب نوشتاری‌، بیش تر در مقاله‌های پژوهشی کاربرد دارد اما دانش آموزان می‌بایست این معیار نوشتاری را در تمام موضوع‌های ارائه شده‌، در کل کتاب‌، به کار برند‌؛ صرف نظر از این که موضوع ایشان خاطره نویسی‌، شرح حال نویسی یا‌...باشد‌. در صورتی که به جای مقدمه و بدنه و نتیجه می‌توان از شروعی خوب و پایانی مناسب بهره گرفت واز آن در انواع نوشتن استفاده نمود‌.

4-هر کتاب از هشت درس تشکیل شده است و هر درس به تناوب شامل بخش‌های نگارشی‌، آموزش‌، فعالیت‌های نگارشی‌، درست نویسی‌، تصویر نویسی‌، حکایت نگاری‌، مثل نویسی و معیار‌های ارزیابی می‌باشد و اصل غافل گیری ذهنی در مواجهه دانش آموزان با مطالب نو‌، بدیع و خلاق نادیده گرفته شده است‌.

- در بخش آموزش درس‌ها‌، انسجام و پیوستگی رعایت نشده است به عنوان نمونه‌، درس هشتم از پایه هشتم‌، جمله افکار و گفتارمان را بنویسیم،بهتر بود که در ابتدای کتاب هفتم جای گیرد‌.

- از انواع نوشتن که دانش آموزان در این مقطع سنی باید با آن‌ها آشنا شوند مانند‌؛ گزارش نویسی‌، خلاصه نویسی‌، خاطره نویسی و‌... خبری نیست‌.در ضمن شایسته تر می‌بود‌، اگر در پایان هر درس‌، جمع بندی و نکات مهم آن در کادری ویژه قرار می‌گرفت‌.

- متن بخشی از درس‌ها یا ترجمه است یا تحت تاثیر آن قرار داردو این در حالی است که جای آثار خوب نویسندگان کودک و نوجوان ایران در کتاب خالی است‌. گفتنی است متن « بلوط بازی» در کتاب هشتم در همین پایه درخصوص «‌ضرورت بازنویسی‌»

متن‌های ترجمه شده است و جذابیتی برای دانش آموزان ندارد‌. متن هر چند ترجمه است ولی شاید‌، بهترین نوشته کتاب باشد زیرا در متن آمده است «در نوشتن بی پروا باشید» اما با آموزش بند نویسی به بچه‌ها تناقض فاحش دارد و به صراحت آنان را در نوشتن محدود بار می‌آورد‌.

در صفحه هفده هر دو کتاب شکل یا نمودار ساختمان نوشته‌، طراحی شده اما فاصله یک سانتی سطراول هر بند در آن رعایت نشده است بلکه در بخش بدنه نیز به نظر می‌رسد که با آموزش دیداری‌، به دانش آموزان این ذهنیت داده می‌شود که باید همه نوشته‌ها لزوما از سه بند تشکیل شوند و این مشکل آموزشی را به وضوح می‌توان در برخی از نوشته‌های دانش آموزان دید.

در درس سوم پایه هشتم برای توضیح یک مفهوم« نگاه کنیم و بنویسیم »‌، چهار متن جدا و پراکنده آمده است در صورتی که مولفان

می‌توانستند‌، یک متن زیبا و قابل فهم و منسجم اما با مثال‌های فراوان و متنوع فراهم نمایند‌.

موضوع « بهار » در متن‌ها و مثال‌های کتاب هفتم بار‌ها تکرار شده است و برخی از موضوع‌ها نیز مانند« زیان‌های بی سوادی» بر انگیزاننده و جالب نیست‌.

هرچند مولفان باور دارند که به دنبال رویکردی هنری و پرورش تخیل در این کتاب نیستند اما بعضی از موضوع‌ها و فعالیت‌های مندرج در دو کتاب‌، آفرینش هنری محض است‌. به عنوان مثال‌؛ می‌توان از فعالیت صفحه هشتاد و هشت کتاب هفتم به عنوان «از قدرت تخیل خود کمک بگیرید و بنویسید» و یا موضوع «قطره ی بارانی که از ابر چکیده اید» در صفحه شصت و هفت کتاب هشتم نام برد‌.

- فعالیت‌های نگارشی برخی از درس‌ها با متن ارتباط ندارد‌، برای نمونه می‌توان از درس دوم در پایه هشتم مثال آورد‌.

در همین بخش روشن نیست که مبنای انتخاب متن‌های کهن چه بوده است ؟ و نیزفعالیت صفحه سی و هشت با عنوان «کدام قسمت از متن درس به نقاشی نزدیک شده است؟» اساسا معلوم نیست با چه هدفی طراحی شده است ؟

- درست نویسی‌: در این‌، بخش از کتاب «غلط ننویسیم»‌، نوشته آقای دکتر ابوالحسن نجفی بهره گرفته شده است و به مواردی اشاره می‌شود که امروزه برای دانش آموزان کاربردی نا چیزی دارد مانند؛ «این موضوع را تلفنی به دوستم گفتم» و در صفحه بیست و دو کتاب هفتم آمده است و نیز کلماتی چون مشاعره یا مثالی قوی تر مانند بحث حرف میانجی «گ» که در کتاب فارسی آموزش داده شده تکراری به نظرمی‌رسد‌.

- تصویر نویسی‌: تصویر‌های کتاب عمدتا کلیشه ای است بهتر بود از تصاویر واقعی محیط و محل زندگی دانش آموزان بهره می‌گرفتند و تنوع و تازگی در روح تصویر دمیده می‌شد‌، برای نمونه تصاویری مربوط به ورزش‌، محیط زیست‌، زیبایی‌های جهان بی کران و‌... ارائه می‌شد تا دانش آموزان را به تفکر در محیط اطراف خود وا دارد‌.

- در ارتباط با حکایت نگاری و مثل نویسی روشن نیست که تاکید مولفان بر ساده نویسی است یا گسترده نویسی هر چند باید توجه داشت که اطناب گسترده نویسی موجب زیان به زیبایی کلام می‌شود‌.

- در مورد معیار‌های ارزیابی باید توجه داشته باشیم که در آغاز آموزش صورت گیرد‌،

سپس ارزیابی انجام شود به ویژه در ارتباط با نشانه‌های نگارشی که تنها به چند مورد محدود در کتاب‌های قبل اشاره شده است و مولفان می‌توانستند‌، همانند جدول نشانه‌های نگارشی در کتاب زبان فارسی متوسطه دوم‌، یک نمونه جدول مختصر و مفید به این بخش اختصاص دهند‌. البته شایسته تر آن که با

معیار‌های ارزیابی در کل کتاب‌ها‌، یکدست شوند‌. برای نمونه‌، در یک صفحه «نداشتن غلط املایی» و در جایی دیگر « نداشتن لغزش‌های املایی» آورده شده است.

6 - از نظر ویرایش ادبی و رسم الخط نیزباز بینی کتاب‌ها ضرورت بسیار دارد‌. در یک صفحه کلمه «چار چوب» آمده و در صفحه دیگری «چار چوب» نوشته شده است همچنین استفاده بسیار از یک کلمه در یک متن دیده می‌شود.

برای نمونه‌، کلمات «مهندسی» و «نقشه» در دوصفحه درس اول کتاب هشتم بیش ازهفده بار استفاده شده است‌.

7- در این کتاب‌ها فرصت‌هایی برای ابراز تجربه‌ها و ابتکار و خلاقیت از سوی معلمان دیده نشده است‌.

                                         
نوع مطلب : کتابخانه  کمک آموزشی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

برای دخترم

تاریخ:جمعه 10 مهر 1394-05:44 ب.ظ

توبزرگ شده ای
شایدهم بدانی...
فردابرای پژمردن نیست
وقتی نوای قلبت
نغمه شاعرانه دوست باشد ...
تو بزرگ شده ای
شایدهم بدانی
غزل عشق بوی خدا دارد
وسجاده،محفل انس...
میزبان ترانه های شادشقایق باش
توبزرگ شده ای
شایدهم بدانی
من انعکاس تصویر توام
وقتی آیینه
درطواف چشمانت
به معراج می رود.
 مهرماه 1394داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

برای آیلان مهاجر سه ساله

تاریخ:سه شنبه 17 شهریور 1394-05:26 ب.ظ

ازکوبانی تا کام مرگ ، داستان مهاجر سه ساله

آیلان و خانواده اش اهل کوبانی بودند. پسرک سه ساله با برادر پنج ساله و با پدر و مادرش از سوریه جنگزده رهسپار جزیره کوس در یونان بود. قایقشان که غرق شد، برادر و مادرش هم مردند. فقط پدر خانواده زنده مانده است.

خانواده آیلان تا همین اواخر قصد سفر به یونان نداشتند. پدر آیلان برای خانواده اش از کشور کانادا درخواست پناهندگی کرده بود. خواهرش از بیست سال پیش در ونکوور زندگی می کرد. اما درخواست خانواده آیلان ماه ژوئن رد شد. مشکلات اداری در ترکیه باعث نقص مدارکشان شده بود و علت رد درخواستشان این بود.

در نهایت، پدر خانواده از سفر به کانادا منصرف شد. به فکر رفتن به اروپا افتاد: اول یونان و بعد هم احتمالاً به کشورهای شرق اروپا مثل صربستان، مقدونیه و مجارستان، و بعدتر به کشورهای غرب اروپا مثل آلمان و اتریش و سوئد که برخورد بهتری با پناهجویان، یا امکانات بهتری برای پذیرایی از آنان دارند.

پدر آیلان از دوستان و خویشاوندانش کمک گرفت. پولی برای سفر فراهم کرد، و خانواده اش را در قایق کوچکی نشاند. قایقشان در هم شکست و نقشه او در اولین قدم شکست خورد: هرسه عضو خانواده اش مردند، خانواده ای که آرزو داشت آنها را برای زندگی به جای بهتری ببرد.

قایق آیلان و خانواده اش بیست و سه نفر سرنشین داشت. نه نفر نجات پیدا کردند، نه نفر دیگر همراه آیلان و مادر و برادرش غرق شدند، و دو نفر هم ناپدید شده اند. سه کودک دیگر در میان غرق شدگان بودند.

~~بخواب~~

برای مهاجر سه ساله

~بخواب آرام ای كودك،بشر دیریست در خواب است~

~تو جایت أمن در ساحل،مروّت غرق در آب است~

~بخواب ای كودك تنها،بشر اینجا به شرّ غرق است~

~میان گفته و كردار زمین تا آسمان فرق است~

~بخواب و برنخیز از خواب،میان ماسه و شنزار~

~مبادا آدمیت را كنی با خفتنت بیدار~!!

~بخواب ای كودك بی خانه،اینجا خانه ات امنست~

~خدا همچون بشر در را به روی تو نخواهد بست~

~بخواب ای كودكْ آسوده،درآغوش خدای خود~

~به سمع او رسان اكنون صدای بی صدای خود~

~بگو ای طفل آواره، ز جنگ و آتش و تبعید~

~بگو از مرگ احساس و شعور و باور و امیّد~

~بگو أز من بگو از ما، بگو از ناجوان مردی~

~بگو یاد بشر رفته ،گذشت و حس همدردی~

~تو ای دریا دل خاكی بگو هر آنچه میخواهی ~

~بشر شرمت نمی آید؟،نداری رحم چون ماهی؟!!~

~چو باد و موج و چون دریا؟كه طفلك را به ساحل داد~

~هزاران آه و ننگ انسان ، هزاران ناله و فریاد~

~بخواب ای خسته از دنیا،دلت از ظلم ما خون شد~

~تو جایت امن در ساحل،شرافت بود مدفون شد

 

آیلان

کــودکــان در گـروِ قافــله ی اشـرارند

واعــظان غرق ریا در سخن و رفتارند

طفلی آواره و شیداست به دریا ٬بنگر

آهوان امن و امان جای به مشهد دارند

مکه می گرید و از شرم عرق می ریزد

مسلمین غافل و از عشق و وفا بیزارند

دانی از چیست چنین کعبه سیه پوشیده؟

کــافــران مــدعــی دیــن حــق و دلــدارند

کــودکــی خُــرد به گهواره ی دریـا خوابید

موج ها در غم او ، شکوه به لب ها دارند

جــانــور شرم نمـوده است ز آسیـب زدن

عـقـل حـیران شـده امــواج چــه بی آزارند

مــانــده در حســرت دیدار ، دو چشم مادر

هــر دو مــحـــروم ز آرامــش ایــن دیدارند

آن ملایک که به حق امر به رحمت کردند

هــمــه آرام کــه آخـر نفسـش بشـمارند

مگر این کودک غمدیده گناهی هم داشت؟

آفــرینـش هــمـه بـر دایــره ی اقـــرارنـــد

 
<حَسَن>از حُسنِ تو گوید که تویی مام وطن

مـردمـانـت هـمـه بیـدار٬ هـمه هشـیارنــد

گـرچـه طـفـلان به تطـاول سروجان دربازند

هــمـه گُــردیــم ، ددان غافل از این اخبارند

       شعراز : حسن الله مرادی ، شهریور 1394   باسپاس از همکاری صمیمانه خانم  اورنگیان

                                  لطفا به ادامه مطلب بروید

لطفا دربخش دیدگاه ها نظردهید


ادامه مطلب

نوع مطلب : دلگویه ها 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شخصیت چیست ؟شخصیت کیست؟

نویسنده :شیرین نانکلی
تاریخ:چهارشنبه 4 شهریور 1394-05:10 ب.ظ

                                 شخصیت چیست وشخصیت کیست ؟!!!!!

شرح بر احوال وبیوگرافی شخصیت شخصیت ها در درجه ی اول انسان را بر ان می دارد که برداشت ما ازشخصیت ها چیست یا شخصیت کیست ؟ ایا شخصیت مولاناست یا شمس تبریزی با ان همه اثار نظم و نثر درتاریخ یا استادشمس ، شیخ کریم زنبیل باف تبریزی عارف کم نام ونشان تاریخ پیر و مراد شمس . همو که شمس را به صورت معبود مولانا عارف بی همتای تاریخ انسان و جهان ، تا کنون در اورده مولانایی که ازنفس گرم خویش اتش بر همه ی سوختگان عالم زده ومی زند.

مولانایی که امام وارسته بنیان گزار جمهوری اسلامی در کلیه ی موارد عرفانی استناد به گفتار او می نمودند.

من پافراترنهاده وخویش را حیران استادان بزرگ مولانا می بینم انان که حتی درتاریخ اسمشان رادر کتب نمی یابیم ولی حقیقتشان غیر قابل انکار است و عدم نام انان دلیلی بر بود و نبود انان نیست افتاب را نیاز به توصیف نیست ومتواترا انسانهایی که یکی پس از دیگری خرفه ی حقیقت وعرفان را بر قامت شخصیت های تاریخ قبا کردند و خویش نامی ندارند ، نشان در بی نشانی دارند . پارافراترنهاده و پیرامون خود، شخصیت های انسان هایی را می یابیم که علت وجودی شخصیت های همه ی بزرگان اعم از عرفا ، حکما ، فلاسفه ، اطبا ، حتی انبیا و.... هستند .

لطفا دربخش دیدگاه ها نظر دهید


ادامه مطلب

نوع مطلب : دلگویه ها 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شعری ازقیصرامین پور ، می خواهمت چنان که شب خسته خواب را

نویسنده :شیرین نانکلی
تاریخ:سه شنبه 3 شهریور 1394-04:38 ب.ظ

می خواهمت چنان که شب خسته خواب را   
می جویمت چنان که لب تشنه اب را 
                                                                             
محو توام چنان که ستاره به چشم صبح
یا شبنم سپیده دمان افتاب را

بی تابم ان چنان که درختان برای باد
یا کودکان خفته به گهواره تاب را

بایسته ای چنان که تپیدن برای دل
یا ان چنان که بال پریدن عقاب را

حتی اگر نباشی ، می اقرینمت
چونان که التهاب بیابان سراب را

ای خواهشی که خواستنی ترز پاسخی
با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را

قیصر امین پور

لطفا ازبخش دیدگاه ها نظر دهید


نوع مطلب : دلگویه ها 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شعری از پل الوار

نویسنده :شیرین نانکلی
تاریخ:سه شنبه 3 شهریور 1394-04:34 ب.ظ

تو را به جای همه ی کسانی که دوست 
نمی دارم ، دوست می دارم
تو را به جای همه ی روزگازانی که 
نمی زیسته ام دوست می دارم
برای خاطر عطر نان گرم 
وبرفی که اب می شود
وبرای خاطر نخستین گل ها
جز تو که مرا منعکس تواند کرد؟؟
تو را برای دوست داشتن دوست می دارم
تو را به جای همه ی کسانی که دوست 
نمی دارم ، دوست می دارم
پل الوار

لطفا ازبخش دیدگاه ها نظردهید.


نوع مطلب : دلگویه ها 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

درباره است و هست 2

نویسنده :افشین صابری
تاریخ:دوشنبه 2 شهریور 1394-12:23 ق.ظ

آیا هوا روشن است ؟  نه هوا تاریک است .
آیا هوا روشن هست ؟ نه ، هوا روشن نیست .

یعنی در برابر هست همیشه نیست و در برابر است بیشتر همان است تکرار می شود  و وصف برعکس به کار می رود . ( روشن ،تاریک )

اکنون به دو نمونه دیگر توجه کنید :

 آیا او هنوز زنده است ؟ نه او دیگر مرده است .
آیا او هنوز زنده هست ؟ نه او دیگر زنده نیست .

بعضی از فضلا میان این دو کلمه تفاوت قایل اند : هست را به معنای ( وجود دارد ) یا نشانه  ی تاکید و است را فقط رابطه  یا فعل اسنادی می دانند .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

غزل 81

نویسنده :افشین صابری
تاریخ:یکشنبه 1 شهریور 1394-05:09 ب.ظ

صبحدم مرغِ چمن با گلِ نو خاسته گفت       ناز کم کن  که در ین باغ بسی چون تو شکفت

گل بخندید که از راست نرنجیم ،ولــی             هیچ عاشق سخنِ سخـت بمعشوق نــگفت

گر طمع داری از آن جامِ مرصّع میِ لعل            ای بسا در که بنوکِ مــژه ات بایـد سـفت

تا ابـــد بویِ محبّت بمـشامش نرســد              هر که خــاکِ درِ میخانه بر خساره نرفت

در گلستانِ ارم دوش چو از لطفِ هــوا               زلــفِ سنــبل بنسیمِ سحــری می آشـفت

گفتم : ای مسند جم جامِ جهان بینت کو             گفت : افسوس که آن دولتِ بیــدار بخفت

سخنِ عشق نه آنست که آیـــد بزبان               ساقیا می ده و کوتاه کن این گفت و شنفت

اشــکِ حافظ خرد و صبر بدریا انداخت              چــکند ؟سوزِ غــمِ عشق نیـارست نــهفت
  
                                                                                                                                                 خواجه حافظ شیرازیناز کم کن :  ناز مکن // دُر : مروارید - قطره های اشک // ِا رَم : باغ عاد -باغ معروف شیراز // گفت و شنفت : گفتگو  - اسم مرکب //نهفت : پنهان کردنداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

درباره است و هست 1

نویسنده :افشین صابری
تاریخ:پنجشنبه 29 مرداد 1394-08:13 ب.ظ

به نام خدا
میان دو واژه ی است وهست در ریشه و معنی اصلی هیچ تفاوتی نیست . این دو لفظ دو صورت یک کلمه و به یک معنی است و اختلافی که در کاربرد آن ها وجود دارد بیش تر از جنبه ی معنی و بیان است تا از جنبه ی لغت و دستور
نکته تنها در این جا است که در کلمه ی هست در مقایسه با است تاکیدی هم وجود دارد ، اما در کاربرد کلمه  ی است تاکیدی در کار نیست و تنها رابطه ی میان نهاد و گزاره بیان می شود .
به این دو جمله توجه کنید :

آیا هوا روشن  است  ؟

آیا هوا روشن هست ؟

 در مورد نخست مراد بیان رابطه ی هوا و روشن است و در مورد دوم تاکید بر روشن است . به این دلیل است که مثلا در مقام انکار ، در مورد نخست رابط را و در مورد دوم تاکید ( روشن ) را باید انکار کرد .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سبک های ادبی درشعر فارسی

تاریخ:چهارشنبه 28 مرداد 1394-02:43 ب.ظ

تعریف سبک و انواع سبک های ادبی در شعر فارسی

سبکهای ادبی در شعر فارسی به چند بخش مهم و اساسی تقسیم شده اند :

1- سبک خراسانی

2- سبک عراقی

3- سبک هندی

4- بازگشت ادبی یا سبکهای جدید که منتهی به سبک جدید دوره معاصر شده اند.

اساسا سبک چیست ؟ 

لطفا با کلیک برروی بخش دیدکاه ها ما را ازنظرات خود بهره مند سازید .


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

عشق

تاریخ:دوشنبه 26 مرداد 1394-05:13 ب.ظ

عشق چیست؟

آیا روییدن لاله ها دربهاران عشق است؟آن هنگامی که با جریان زلال آب ها در جویباران به چپ و راست می غلتند؟

آیا صدای ترنم باران ان زمانی که گوش را با موسیقی دل چسب کر خود نوازش می دهند عشق است؟

آیا سپیدی برف بر بیکران دشت های لخت زمستان که بسان پیراهن نو عروسان جلوه نمایی می کند عشق است؟

آیا پرواز پروانه ها بر گرد خرمن گل ها در دشت های پا نخورده عشق است؟

                               لطفا برای نظردادن روی دیدگاه ها کلیک کنید


ادامه مطلب

نوع مطلب : دلگویه ها 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

زندگی نامه سهراب سپهری

تاریخ:پنجشنبه 22 مرداد 1394-03:53 ب.ظ

سهراب سپهری
زندگی جیره مختصریست
مثل یک فنجان چای
وکنارش عشق است
مثل یک حبه قند
زندگی را باعشق
نوش جان باید کرد ...

سهراب سپهری


لطفا با کلیک برروی قسمت دیدگاه ها درمورد این مطلب نظردهید .

ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

چون نمره چشمان توشدبیست برایم

نویسنده :شیرین نانکلی
تاریخ:پنجشنبه 22 مرداد 1394-03:08 ب.ظ


هرچند کمی فاصله باقیست برایم

عاشق شده ام، حوصله ای نیست برایم

من ماهی مردابم و تو روشنی ماه

از دور تماشای تو کافیست برایم

من سوخته ام، بوسه نمی خواهم از آن لب

خود، آتش لب های تو دردیست برایم

انگار که چشمان تو نازل شده از شعر

تفسیر دو قرآن نگه، چیست برایم ؟

من اولِ عاشق شدنم فصل خزان بود

حالا که بهار آمده عمری ست برایم

ای عشق تو اخراج نخواهی شد از این قلب

چون نمره ی چشمان تو شد بیست برایم


لطفا با کلیک برروی قسمت دیدگاه ها درمورد این مطلب نظردهیدنوع مطلب : دلگویه ها 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

رفاقت مرد می خواهد

نویسنده :شیرین نانکلی
تاریخ:پنجشنبه 22 مرداد 1394-03:00 ب.ظ

دلم از داغ نامردی,
نسیمی سرد می خواهد......
دلی هم درد می خواهد.....
مگر یادت نمی آید
در اغاز محبت ها.....
شبی گفتم در گوشت
"رفاقت مرد می خواهد"
*************************************

از ما که گذشت
به شما اگر رسید 
به جای ما روزی
هزار وعده 
دوستش داشته باشید.......!
بهمن عطا یی
*************************************
باید عشقی داشت 
عشقی بزرگ !
از ان رو 
که این عشق ،
برای نا امیدی های بی دلیل که ما را
در چنگ می گیرد
عذر موجهی می تراشد.......

البر کامو
***************************************


لطفا با کلیک برروی قسمت دیدگاه ها درمورد این مطلب نظردهید .


نوع مطلب : دلگویه ها 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

بلاغت در ادب فارسی

تاریخ:دوشنبه 19 مرداد 1394-05:24 ب.ظ

بلاغت درشعرو ادب فارسی

بلاغت درشعروادب فارسی

شایستگی فطری ایرانیان موجب گسترش تحقیقات بلاغی و ادبی گردیده و آثاری بس ارزنده و پایدار تقدیم جهان ادب نموده اند.

در علم نحو كه در آغاز منحصر به اِعراب و دگرگونی اواخر كلمات بود، تألیف های متعدد، این دانش را شكوفایی وگسترش داد و نویسندگان و دانشمندان ایرانی دست به كار شدند.

حافظ می گوید:

آب حیوانش ز منقار بلاغت می‌چكد / زاغ كلك من بنامیزد چه عالی مشرب است

و با استفاده از بحر مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (بحر مضارع مثمّن اخـّرب مكفوف محذوف) چنین می فرماید:

آمد بهار خرم و رحمت نثار شد / سوسن چو ذوالفقار علی آبدار شد

اجزای خاك حامله بودند ز آسمان / نه ماه گشت حامله زان بیقرار شد

در میان وزن های عروضی بحر هزج مسدّس مقصور یا محذوف (مفاعیلن مفاعیلن فعولن) بستر مناسبی برای پذیرش پیام های بزمی و عاشقانه و وصف مناظر زیبای طبیعت و طرح تمنیات دوستی و غیره است كه نمونه ی زیبای آن "خسرو و شیرین" نظامی و مثنوی هایی است كه به تقلید آن سخن سرای نامی سروده شده است و در غزل و قصیده هم بهره‌گیران از این آهنگ كم نیستند. حافظ در نمونه زیرین حكایت بلبل را با صبا و نوازش نسیم صبحگاهی را از شب‌نشینان و بشارت توبه را از زهد و ریا در این آهنگ ریخته است:

سحر بلبل حكایت با صبا كرد / كه عشق روی گل با ما چه‌ها كرد

خوشش باد آن نسیم صبحگاهی / كه درد شب نشینان را دوا كرد

بشارت بر به كوی می فروشان / كه حافظ توبه از زهد و ریا كرد


لطفا با کلیک برروی قسمت دیدگاه ها درمورد این مطلب نظردهید .


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

حافظ شناسی

تاریخ:جمعه 16 مرداد 1394-08:18 ب.ظ

 
زندگی نامه حافظ شیرازی

در این بخش زندگینامه حافظ شیرازی را برای شما مهیا ساخته ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.
 
شمس الدین محمد حافظ ملقب به خواجه حافظ شیرازی و مشهور به لسان الغیب از مشهورترین شعرای تاریخ ایران زمین است که تا نام ایران زنده و پا برجاست نام وی نیز جاودان خواهد بود.
 خواجه شمس الدین محمدبن محمد حافظ شیرازى یکى از بزرگ ترین شاعران نغزگوى ایران و از گویندگان بزرگ جهان است و در شعرهاى خود "حافظ" تخلص نموده است.


لطفا با کلیک برروی قسمت دیدگاه ها درمورد این مطلب نظردهید .


ادامه مطلب

نوع مطلب : تاریخ ادبیات 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کارگاه ادبیات - کارگاه آموزش شعروادبیات فارسی

تاریخ:چهارشنبه 14 مرداد 1394-06:02 ب.ظ

کتاب پیش رو جهت آشنایی شما با دستور زبان فارسی ، آرایه های ادبی واصول وقوانین شعرفارسی تهیه گردیده است که امیدواریم بتواند پاسخگوی نیازشما باشد .
لینک دانلود در ادامه مطلب ................


لطفا با کلیک برروی قسمت دیدگاه ها درمورد این مطلب نظردهید .
ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دانلودفلش کارت آرایه های ادبی ودستورزبان فارسی

تاریخ:چهارشنبه 14 مرداد 1394-04:32 ب.ظ

آموزش آرایه های ادبی ونکات دستوری از مواردی است که درمقاطع متوسطه اول ودوم مورد نیازدبیران محترم ودانش آموزان است اما استفاده از خلاقیت وابتکار ،
 انگیزه دانش آموز را دراینجهت می افزاید وموجب تسهیل کار میگردد. لذا استفاده از فلش کارت نیزبه نوبه خود شیوه ای بدیع ومورداستقبال است . آقای حسین غلامی تهیه این فلش کارتها را برعهده داشته که از ایشان صمیمانه سپاسگزاری می شود .
 جهت دریافت لینک دانلود به ادامه مطلب بروید ...........


لطفا با کلیک برروی قسمت دیدگاه ها درمورد این مطلب نظردهید .

ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مستوره کردستانی نگینی بر ادبیات کردستان

تاریخ:سه شنبه 13 مرداد 1394-04:14 ب.ظ

   زندگی مستوره کردستانی

ماه شرف خانم ، مشهور به مستوره اردلان و ملقب به مستوره کردستانی ، شاعر و از اولین تاریخ نگاران ایرانی در سال 1184شمسی ( ۱۸۰۵میلادی ) در سنندج دیده به جهان گشود .صورتگر چین تا رخ زیبای تو دیده

از رشک به دندان سرانگشت گزیده

رحمت به دل واله فرهاد فرستد

آن کس لب شیرین توای شوخ مکیده

از ناوک دلدوز تو در شهر دلی نیست

در سینه به مانند کبوتر نتپیده

هرجا که دلی هست قرین با غم هجرت

شبها به دو چشمم به چسان اشک چکیده

غیر از ستم و جور و جفا ای شه خوبان

                       ( مستوره ) زتو بوی وفائی  نشنیده    مستوره اردلان        لطفا با کلیک برروی قسمت دیدگاه ها درمورد این مطلب نظردهید .


ادامه مطلب

نوع مطلب : ادبیات کردستان 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic